Τechnical advices

Pro Συμβουλές: Πίνακας χαρακτηριστικών των ποικιλιών μας πατάτες

Πρότυπα που είναι διαθέσιμα

Οι ποικιλίες μας πατάτες είναι διαθέσιμα σε διάφορα προκαθορισμένα πρότυπα, ανάλογα με την αγορά και το είδος της πελατείας.

Συμβουλές: Θα βρείτε το δεσμό στη λίστα με τα διαθέσιμα πρότυπα: calibres

 

Κατάλογος Triskalia 2014 – Plant πατάτας Γης

Βρείτε παρακάτω κατάλογό μας δίγλωσση Γαλλο-Αγγλικά, με τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών μας, από πατάτες:  Catalogue 2014 Triskalia bilingue.